Az I.L.I. Kft a Language Cert akkreditált nyelvvizsga helye.

 

 

 

VIZSGALEÍRÁS

Nyelvvizsga elnevezése

LanguageCert IESOL (Reading and Writing) – írásbeli nyelvvizsga

LanguageCert IESOL (Listening and Speaking) – szóbeli nyelvvizsga

Nyelvvizsga típusa és nyelve

A Vizsgaközpont három nyelvvizsgatípust kínál Magyarországon: egynyelvű komplex angol nyelvvizsgákat, valamint egynyelvű angol szóbeli és egynyelvű angol írásbeli vizsgákat

Nyelvvizsga szintjei

LanguageCert  szintek

Magyarországi akkreditált szint

Achiever – B1

B1 - Alapfok

Communicator – B2

B2 - Középfok

Expert – C1

C1 - Felsőfok

Elérhetőségek

 

LanguageCert Nyelvvizsgaközpont (English Language Skills Assessment Services Kft.)

1095 Budapest, Soroksári út 48. 1. épület

T: 06 1 6120308 · info@languagecert.hu · www.languagecert.hu

 

 

 B1 szint (Alapfok)  

Írásbeli vizsga  (időtartama 2 óra 10 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Olvasás 1: többféle autentikus szöveg koherenciájának és kohéziójának megértése

Öt rövid szöveg egy-egy szövegdobozzal az elrendezés, lexika (szókincs), kohéziós eszközök és koherencia tesztelésére.

Öt feleletválasztós kérdés három opcióval a szövegek megfelelő kiegészítéséhez.

5

Olvasás 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése

Egy szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés.

Választás 7 mondatból a hat szövegdoboz kitöltésére.

6

Olvasás 3: a szöveg céljának megértése és specifikus információ kikeresése

Négy rövid szöveg, pl email, újságcikk, reklám stb kapcsolódó témakörben, de különböző célokra.

Hét többszörös párosítás a szövegben található információ azonosítására.

7

Olvasás 4: specifikus információ megértése részletes olvasással

Folyamatos szöveg: elbeszélő, leíró, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű.

Nyolc rövid nyitott kérdés.

8

Írás 1: válasz adott szövegre, formális stílusban, adott olvasóközönség számára

Megadott szempontok alapján szövegírás, melyben a vizsgázó egy levélre, poszterre, határidőnaplós bejegyzésre, menetrendre, szórólapra reagál. Három tartalmi pontnak kell szerepelnie.

Elvárt teljesítmény:

70-100 szó

12

Írás 2:  közvetlen stílusú (informális) levél írása barátnak

Megadott szempontok alapján magánlevél írása. Két funkciónak kell szerepelnie, pl. barát meghívása ott tartózkodásra, javasolt program leírása.

Elvárt teljesítmény:

100-120 szó

12

 

 

 

 

B1 szint (Alapfok)  

Szóbeli vizsga (időtartama kb. 30 perc beszédértés és  12 perc beszédkészség)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum / Időtartam

Pontszám

Beszédértés 1: különböző megnyilatkozások kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése

Hét rövid mondat. Állítás, magyarázat, leírás, instrukció vagy kérdés kétszeri meghallgatása.

Feleletválasztás három opcióval minden közlésnél a megfelelő válasz kiválasztásához.

7

Beszédértés 2: beszélgetés adott aspektusának felismerése

Kétszeri meghallgatással három kétszereplős beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények.

Feleletválasztás három opcióval minden beszélgetésnél.

6

Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból

Kétszeri meghallgatással rádióközvetítés, beszéd, elbeszélés, prezentáció stb specifikus információjának azonosítása.

Jegyzet hét fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.

7

Beszédértés 4: két beszélő diskurzusának követése

Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat.

Hat feleletválasztós kérdés három opcióval.

6

Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása

Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából),

Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből

3 perc

6

Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben

A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie.

3 perc

6

Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere

Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala vizuális információ alapján

3 perc

6

Beszédkészség 4: téma prezentálása

30 másodperces felkészülési idő után 1 és fél percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni. 

3 perc

6

 

B2 szint (Középfok)

Írásbeli vizsga (időtartama 2 óra 10 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Olvasás 1: információk, gondolatok és vélemények részletes megértése

Egy hosszú szöveg: hír, újságcikk, kritika vagy javaslat.

Hat feleletválasztós kérdés három opcióval.

6

Olvasás 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése

Összefüggő szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés.

Választás 7 mondatból a hat szövegdoboz kitöltésére.

6

Olvasás 3:  a szöveg céljának megértése, specifikus információ kikeresése és az író véleményének, hozzáállásának értelmezése

Négy szöveg, pl. email, újságcikk, reklám, prospektus stb. kapcsolódó témakörben, de különböző célokra.

Hét többszörös párosítás feladat a szövegben található információ azonosítására.

7

Olvasás 4: specifikus információ megértése részletes olvasással

Összefüggő szöveg: elbeszélő, leíró, magyarázó, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű.

Hét rövid nyitott kérdés.

7

Írás 1:  megfelelő válasz adott szövegre, formális stílusban, megadott olvasóközönség  számára

Megadott szempontok alapján formális szöveg írása grafikus vagy vizuális input segítségével. Három tartalmi pontnak szerepelnie kell, az olvasó meg van adva.

Elvárt teljesítmény:

100-150 szó

12

Írás 2:  közvetlen stílusú (informális) levél írása barátnak, elbeszélő vagy leíró fogalmazás készítése

Megadott szempontok alapján informális stílusú levél írása, általános, szaktudást nem igénylő témában.

Elvárt teljesítmény:

150-200 szó

12

 

 

 

 

B2 szint  (Középfok)

Szóbeli vizsga (időtartama kb. 30 perc beszédértés és  13 perc beszédkészség)

Készség és fókusz

Feladat

Időtartam / Formátum

Pontszám

Beszédértés 1: rövid beszélgetések  kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése, konkrét és absztrakt témában

Kétszeri meghallgatással hét befejezetlen beszélgetés két beszélő között, ezek közül egy formális stílusú.  

Minden beszélgetésnél feleletválasztás három opcióval a beszélgetés megfelelő befejezéséhez vagy folytatásához.

7

Beszédértés 2: beszélgetés adott szempontjának azonosítása

Kétszeri meghallgatás során három kétszereplős beszélgetésben az alábbi szempontok azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közötti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények.

Minden beszélgetésnél két feleletválasztós kérdés három opcióval.

6

Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból

Kétszeri meghallgatással rádióközvetítés, elbeszélés, prezentáció stb. specifikus információjának megértése.

Jegyzet hét fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.

7

Beszédértés 4: két beszélő közötti diskurzus követése

Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat.

Hat feleletválasztós kérdés három opcióval.

6

Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása

Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából),

Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből.

3 perc

6

Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben

A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie.

3 perc

6

Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere

Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala megadott információ alapján. A vizsgázó 20 másodpercet kap az információ áttekintésére.

3 perc

6

Beszédkészség 4: téma prezentálása

30 másodperces felkészülési idő után 2 percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni. 

4 perc

6

 

C1 szint (Felsőfok)

Írásbeli vizsga (időtartama 2 óra 40 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Olvasás 1: irodalmi szöveg, emocionális nyelvezetet és sok összetett szerkezetet tartalmazó szöveg megértése

Egy szöveg, melyben metaforák, hasonlatok, idiomatikus kifejezések, irodalmi jellegű elbeszélés vagy tudományos gondolatok, érvek és vélemények szerepelnek.

5 mondat, melyekről el kell dönteni, hogy igazak vagy hamisak.

5

Olvasás 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése

Egy szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés.

Választás nyolc mondatból a hat szövegdoboz kitöltéséhez.

6

Olvasás 3:  :  autentikus szövegek céljának megértése és specifikus információ kikeresése

Négy szöveg, pl email, újságcikk, reklám, prospektus stb kapcsolódó témakörben, de különböző célokra.

Hét többszörös párosítási kérdés a szövegben található információ azonosítására.

7

Olvasás 4: szövegelemzés, cél és lényeg megértése és specifikus információ kikeresése

Összefüggő szöveg: elbeszélő, leíró, magyarázó, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű.

Nyolc rövid nyitott kérdés.

8

Írás 1:  megfelelő válasz adott szövegre, formális stílusban, megadott olvasóközönség  számára

Levél, jelentés, érvelés vagy újságcikk írása megadott szempontok alapján, grafikus vagy vizuális input segítségével és a célzott olvasó megadásával. Az írás álláspontot, véleményt, indoklást, érvelést tartalmaz.

Elvárt teljesítmény:

150-200 szó

12

Írás 2: személyes levél írása, elbeszélő vagy leíró fogalmazás készítése

Megadott szempontok alapján informálisszöveg írása megadott olvasónak. Instrukciók az alábbi funkciók alkalmazására: meggyőzés, érvelés, hipotézis felállítása, valamint hangulat, vélemény kifejezése, indoklás, értékelés.

Elvárt teljesítmény:

250-300 szó

12

 

 

 

 

C1 szint (Felsőfok)

Szóbeli vizsga (időtartama kb. 30 perc beszédértés és  15 perc beszédkészség)

Készség és fókusz

Feladat

Időtartam / Formátum

Pontszám

Beszédértés 1: rövid beszélgetések kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése, konkrét és absztrakt témában

Kétszeri meghallgatással hat befejezetlen beszélgetés két beszélő között.  Idiomatikus kifejezések, kollokvializmusok, regiszterváltás, valamint hangsúly és intonáció használata a hozzáállás jelzésére.

Feleletválasztás három opcióval minden beszélgetésnél a beszélgetés megfelelő befejezéséhez vagy folytatásához.

6

Beszédértés 2: beszélgetés adott szempontjának azonosítása

Kétszeri meghallgatás során három kétszereplős beszélgetésben az alábbi szempontok azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közötti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények.

Minden beszélgetésnél két feleletválasztós kérdés három opcióval.

6

Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból feladat megoldásához

Kétszeri meghallgatással előadás, rádióközvetítés, elbeszélés, prezentáció stb specifikus információjának azonosítása. A szöveg tömör, tényszerű információt tartalmaz.

Jegyzet hét fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.

7

Beszédértés 4: két beszélő közötti diskurzus követése

Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat.

Hét feleletválasztós kérdés három opcióval.

7

Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása

Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából),

Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből.

3 perc

6

Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben

A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie.

3 perc

6

Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere

Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala megadott információ alapján. A vizsgázó 20 másodpercet kap az információ áttekintésére.

4 perc

6

Beszédkészség 4: téma prezentálása

30 másodperces felkészülési idő után 2 percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni.

5 perc

6

 

Nyelvvizsga értékelése

Az ÍRÁSBELI (olvasáskészség + íráskészség), illetve a SZÓBELI vizsga (beszédkészség+beszédértés) összesített vizsgaeredmény megállapítása:

First Class Pass - kiválóan megfelel minősítés

A sikeres vizsgához a vizsgázónak mindkét feladatrészben (írásbeli esetén olvasáskészség és íráskészség illetve szóbeli esetén beszédkészség és beszédértés) kiválóan megfelel minősítést kell elérnie.

Pass - megfelel minősítés

A vizsgázónak mindkét feladatrészben (írásbeli esetén olvasáskészség és íráskészség, illetve szóbeli esetén beszédkészség és beszédértés) legalább megfelelt minősítést kell elérnie.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak az alábbi kombinációk valamelyikét kell elérnie:

2 megfelel minősítés

1 kiválóan megfelel + 1 megfelel

 

Fail - nem felel meg minősítés

1 vagy több éppen nem felel meg vagy nem felel meg minősítés bármelyik négy készség esetén

 

 

Maximum elérhető pontszám

Sikerességhez szükséges minimum pontszám

írásbeli vizsga

Olvasáskészség

26

50

13

25

Íráskészség

24

12

szóbeli vizsga

Beszédértés

26

50

13

25

Beszédkészség

24

12

B1 szint (Achiever)

Szóbeli

 

 

Szint

Beszédértés

Beszédkészség

B1

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

∑*0,5

 

7

6

7

6

26

12

12

12

12

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

Írásbeli

Szint

Olvasáskészség

Íráskészség

B1

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

 rész

2. rész

 

 

Összesen

 

5

6

7

8

26

12

12

 

 

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

B2 szint (Communicator)

Szóbeli

 

 

Szint

Beszédértés

Beszédkészség

B2

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

∑*0,5

 

7

6

7

6

26

12

12

12

12

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

 

Írásbeli

Szint

Olvasáskészség

Íráskészség

B2

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1. rész

2. rész

 

 

Összesen

 

6

6

7

7

26

12

12

 

 

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

C1 szint (Expert)

Szóbeli

 

 

Szint

Beszédértés

Beszédkészség

C1

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

∑*0,5

 

5

6

7

8

26

12

12

12

12

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

Írásbeli

Szint

Olvasáskészség

Íráskészség

C1

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1. rész

2. rész

 

 

Összesen

 

5

6

9

10

26

12

12

 

 

24

First Class Pass

21-26

First Class Pass

20-24

Pass

13-20

Pass

12-19

Narrow Fail

12

Narrow Fail

11

Fail

0-11

Fail

0-10

 

Eredmények közlése

A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon.

Vizsgaközpontunk személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó igazolni tudja személyazonosságát.

Felkészítést segítő anyagok

További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és szóbeli mintaanyagok a www.languagecert.hu weboldalon találhatók

A Vizsgaközpont elérhetősége

A LanguageCert vizsgaközpont munkatársai szívesen állnak az önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken:

LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont

1095 Budapest, Soroksári út. 48.

T + 36 1 612 0308

E info@languagecert.hu   

Felügyeleti szerv: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ    www.nyak.hu

Nyelvizsga időpontjaink - I.L.I. Kft

 

Itt jelennek meg a nyelvvizsga időpontjaink a jövőben

 

 

Eredmények közlése

A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon.

Vizsgaközpontunk személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó igazolni tudja személyazonosságát.

Felkészítést segítő anyagok

További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és szóbeli mintaanyagok a www.languagecert.hu weboldalon találhatók

A Vizsgaközpont elérhetősége

A LanguageCert vizsgaközpont munkatársai szívesen állnak az önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken:

LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont

1095 Budapest, Soroksári út. 48.

T + 36 1 612 0308

E info@languagecert.hu   

Felügyeleti szerv: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ    www.nyak.hu

I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft (I.L.I. Kft)  Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002123