I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft (I.L.I. Kft)  

 

Living as a story maker and a story teller

dec. 2, 2017

ILI Office Common

http://rs9.jegy.hu/program/living-as-a-story-maker-and-a-story-teller-86572


jegyvásárlás


A bit about me:
I have partly earned my living over more than 50 years both as a storyteller and storywriter, working as a storyteller in 55 countries, mainly in schools but also in cafes and in the street, and as a storywriter for West German Television, the BBC and ITV, Oxford University Press and EJ Arnold.  My latest book of short stories, Beggar in Bogota, privately published, is being translated into Russian by the Boris Pasternak Museum in Moscow, and I gave a webinar for the Museum on September 16, 2017.  As well as telling and writing stories, I illustrate them.  (My first love and first training was in Fine Art.)

A bit about my stories:
My stories are mainly from my own experience, reflecting my own life and work, whether in England, my birthplace, or in Hungary, my present home or from the many other countries in which I have worked.  Most of my drive to write stories is to record the blend of the universal and the unique that is to be found in whatever we do, wherever and whoever we are.  My stories are short, some are just moments. I revel in the ubiquity of the values and concerns we share, I also revel in our utter idiosyncrasy.
During my story evening, I propose to tell a good variety of stories and talk about them, hoping that you will find them engaging.  At the same time, I hope my choice of stories will remind you of the many, many experiences you have had yourselves of individuals living out their lives.

Erasmus+ K1 Mobility Projekt

márc. 10, 2017

I.L.I. Kft.

Az I.L.I. Kft sikeresen befejezte a kétéves Erasmus+ K1 Mobility EU-s finanszírozású szakmai projektjét, amely keretén belül modern IKT alkalmazások és hátrányos helyzetűek oktatására vonatkozó szakmai fejlesztéseket végeztünk. A résztvevők külföldi képzéseken vettek részt 2014.07.27-2016.05.13. között, valamint 3 résztvevő a temesvári Babel Center nyelviskolai partnerünknél sikeres Best Practice tapasztalatcsere intézménylátogatást tett 2016.szeptember 7-11-ig, Dudás Julianna, I.L.I. Kft szakmai és projekt vezető részt az IATEFL 50. nemzetközi szakmai konferenciáján Birminghamben, ahol sok új nemzetközi kapcsolatot épített ki és új ismeretekkel gazdagodva tért haza.

A résztvevők IKT képességeket és a kooperatív tanulási technikákat sajátítottak el a projekt során, és adtak tovább kollégáiknak, építették be tanfolyamaikba. Prezentációs és tananyagfejlesztő készségeik nagymértékben magabiztosabbá váltak. Olyan módszertani ismereteket sajátítottak el, melyeket a későbbiekben a felnőttoktatás területén, céges és lakossági tanfolyamokon fognak tudni hasznosítani. A megismert módszerekkel motiválhatják hallgatóikat, színessé, élvezetesebbé tehetik óráikat. 

A projekt résztvevői olyan ismeretekkel is gazdagodtak, amelyekkel a sajátos nevelési igényű tanulók képzését segíthetik. Megismerhették például egy olyan intézet (Graz: Atempo) működését, amely a sajátos nevelési igényű fiataloknak a munkába való beilleszkedésének segítését tűzte ki célul. Nagy örömöt jelentett továbbá, hogy a projekttagoknak alkalmuk volt találkozni az Autizmus Alapítvány szakembereivel, ahol tapasztalatot cserélhettek, illetve bemutathatták  a mobilitási projekt keretében megismert technikákat és alkalmazásokat.

A finn oktatási rendszerről, egy nyitott, innovatív oktatási rendszerről alkotott tudás a projekttagokat érdeklődő, a világ oktatási rendszerei iránt fogékony emberré tette. A projekt során külföldi kollégáikkal megismerkedtek, tapasztalatot cseréltek, hasznos módszereket tanultak. A projekt hatással volt szakmai önérzetükre, magabiztosságukra és a nyelvtanítás iránti lelkesedésükre. Olyan személyes képességeik és tulajdonságaik is fejlődtek, mint önállóság, problémamegoldás, határozottság, szorgalom, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, kreativitás, elkötelezettség, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, pontosság és megbízhatóság. Mindezen készségek a nyelviskolában végzett további munkájukban fontos kompetenciákat jelentenek. A projekt során megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteket, személyes kompetenciákat az intézményben végzett nyelvoktatói munkájukban a jövőben is alkalmazhatják, és átadhatják. 

A képzéseken szerzett szakmai és interkulturális ismereteket, tudásanyagot a projektben részvevők hazaérkezésük után folyamatosan elkezdték beépíteni intézményi munkájukba és széleskörű disszeminációs tevékenységet folytattak a projekt során intézményen belül-kívül, (tanártovábbképzések az ILI Nyelviskolában, BESIG konferencia, Nemzetközi Posztgraduális Üzleti Angol Tanárképző kurzus, IATEFL konferencia, IATEFL Creative Cafe, NYESZE konferencia, Gödöllő-Szent István Egyetem). A projekt végén nemzeti szintű ILI-Erasmus+Mobilitás projektzáró napot szerveztek, amelyen a projekt eredményeit, sikereit és a megszerzett ismereteket osztották meg a résztvevőkkel, és a pozitív eredmények átadása mellett a jelenlevőket jövőbeli Erasmus+ projektekben indulásra buzdították.

További információk a projekket kapcsolatban: Erasmus+ K1 Mobility weboldal és Erasmus+ K1 Mobility Facebook oldal

 

Tanári továbbképzés a Szent István Egyetemen

dec. 12, 2016

I.L.I. Kft.

Sikeres nemzetközi továbbképzés volt a Szent István egyetemen 2016.12.12-én számos külföldi hallgató és oktató részvételével. A Haiku Deck, Prezi, Learning Apps stb. alkalmazásokat mutattuk be és a résztvevők gyakorolták a saját okostelefonjaikon.  Dudás Julianna az I.L.I. Erasmus+ K1 Mobility projektről tartott beszámolót.

 

Projektzáró esemény interjú

dec. 10, 2016

I.L.I. Kft.

I.L.I. KFT ERASMUS+ K1 MOBILITY PROJEKT

Az I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft. többféle kulturális, szociális, gazdasági hátterű képzésben résztvevővel dolgozik együtt céges és lakossági tanfolyamokon. Jelentős probléma a lemorzsolódás, különféle okok miatt. A hátrányos helyzetű, speciális tanulási igényű felnőttek részvétele a képzéseinken (főleg a lakossági képzéseken) tovább ösztönöz újabb módszerek, technikák bevezetésére képzési programjainkba a digitális társadalommal való lépéstartás mellett.

https://www.youtube.com/watch?v=xOobJ61W89E