I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft (I.L.I. Kft)  

 

Erasmus+ K1 Mobility Projekt

márc. 10, 2017

I.L.I. Kft.

Az I.L.I. Kft sikeresen befejezte a kétéves Erasmus+ K1 Mobility EU-s finanszírozású szakmai projektjét, amely keretén belül modern IKT alkalmazások és hátrányos helyzetűek oktatására vonatkozó szakmai fejlesztéseket végeztünk. A résztvevők külföldi képzéseken vettek részt 2014.07.27-2016.05.13. között, valamint 3 résztvevő a temesvári Babel Center nyelviskolai partnerünknél sikeres Best Practice tapasztalatcsere intézménylátogatást tett 2016.szeptember 7-11-ig, Dudás Julianna, I.L.I. Kft szakmai és projekt vezető részt az IATEFL 50. nemzetközi szakmai konferenciáján Birminghamben, ahol sok új nemzetközi kapcsolatot épített ki és új ismeretekkel gazdagodva tért haza.

A résztvevők IKT képességeket és a kooperatív tanulási technikákat sajátítottak el a projekt során, és adtak tovább kollégáiknak, építették be tanfolyamaikba. Prezentációs és tananyagfejlesztő készségeik nagymértékben magabiztosabbá váltak. Olyan módszertani ismereteket sajátítottak el, melyeket a későbbiekben a felnőttoktatás területén, céges és lakossági tanfolyamokon fognak tudni hasznosítani. A megismert módszerekkel motiválhatják hallgatóikat, színessé, élvezetesebbé tehetik óráikat. 

A projekt résztvevői olyan ismeretekkel is gazdagodtak, amelyekkel a sajátos nevelési igényű tanulók képzését segíthetik. Megismerhették például egy olyan intézet (Graz: Atempo) működését, amely a sajátos nevelési igényű fiataloknak a munkába való beilleszkedésének segítését tűzte ki célul. Nagy örömöt jelentett továbbá, hogy a projekttagoknak alkalmuk volt találkozni az Autizmus Alapítvány szakembereivel, ahol tapasztalatot cserélhettek, illetve bemutathatták  a mobilitási projekt keretében megismert technikákat és alkalmazásokat.

A finn oktatási rendszerről, egy nyitott, innovatív oktatási rendszerről alkotott tudás a projekttagokat érdeklődő, a világ oktatási rendszerei iránt fogékony emberré tette. A projekt során külföldi kollégáikkal megismerkedtek, tapasztalatot cseréltek, hasznos módszereket tanultak. A projekt hatással volt szakmai önérzetükre, magabiztosságukra és a nyelvtanítás iránti lelkesedésükre. Olyan személyes képességeik és tulajdonságaik is fejlődtek, mint önállóság, problémamegoldás, határozottság, szorgalom, szervezőkészség, kezdeményezőkészség, kreativitás, elkötelezettség, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, pontosság és megbízhatóság. Mindezen készségek a nyelviskolában végzett további munkájukban fontos kompetenciákat jelentenek. A projekt során megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteket, személyes kompetenciákat az intézményben végzett nyelvoktatói munkájukban a jövőben is alkalmazhatják, és átadhatják. 

A képzéseken szerzett szakmai és interkulturális ismereteket, tudásanyagot a projektben részvevők hazaérkezésük után folyamatosan elkezdték beépíteni intézményi munkájukba és széleskörű disszeminációs tevékenységet folytattak a projekt során intézményen belül-kívül, (tanártovábbképzések az ILI Nyelviskolában, BESIG konferencia, Nemzetközi Posztgraduális Üzleti Angol Tanárképző kurzus, IATEFL konferencia, IATEFL Creative Cafe, NYESZE konferencia, Gödöllő-Szent István Egyetem). A projekt végén nemzeti szintű ILI-Erasmus+Mobilitás projektzáró napot szerveztek, amelyen a projekt eredményeit, sikereit és a megszerzett ismereteket osztották meg a résztvevőkkel, és a pozitív eredmények átadása mellett a jelenlevőket jövőbeli Erasmus+ projektekben indulásra buzdították.

További információk a projekket kapcsolatban: Erasmus+ K1 Mobility weboldal és Erasmus+ K1 Mobility Facebook oldal